Facem la stânga, spre culme, pe câteva  serpentine scurte. Atingem creasta Bobotului  într-o înșeuare bolovănoasă împresurată de  pădure, la 872 metri altitudine. Din păcate  creasta ascuțită, bolovănoasă și complet  năpădită de vegetație interzice accesul mai  departe atât la stânga cât și la dreapta, iar  vizibilitatea spre valea și munții Cernei este  bocată de pădure. În compensație, abruptul  Vârfului lui Stan și culmile nordice ale  Mehedinților se dezvăluie în unghiuri inedite.  Cine este obișnuit cu cățărarea peste bolovani și lupta cu vegetația, poate continua  la dreapta încă 120 metri până chiar la vârf, la 893 metri altitudine, memorând în  prealabil cu atenție locul din care coboară  poteca. Întoarcerea de pe geanț o facem cu  mare atenție, exact pe unde am urcat. Reveniți pe culmea geanțului, revenirea se face pe  același drum. Dacă nu ne repugnă un urcuș  mai abrupt pe o potecă slab circulată, este  posibil să continuăm direct pe culme: ieșim  mai aproape la drumul de tractor, ocolind prin  stanga vârful din față.  Traseul spre geanțul Țăranului este destul de simplu, poteca fiind intens circulată de  localnici și animale. Din poiana superioară a Cojocei, la 910 metri altitudine, acolo  unde drumul de tractor descris mai sus intră pe o culme cu poieniță și bancă de  popas, se ramifică mai multe trasee. Tot înainte, drumul de tractor coboară pe culme  deservind sălașele din Cojocea, la stânga pe curba de nivel se creionează poteca  spre Foeroaga Beletinei, iar printre ele, jumătate la stânga, intrăm în pădure și  descoperim o potecă lată coborând printre copacii rari. După câțiva zeci de metri  orizontul se deschide spre înainte și ajungem la o bifurcație: drept înainte, pe  grohotiș se ajunge la sălașele părăsite din poiana Bobotului, la stânga poteca spre  geanțul Țăranului, mai călcată. După un scurt coborâș repejor, ne orientăm ușor la  dreapta pentru a ne înscrie pe piciorul de munte din spatele geanțului, iar coborâșul  devine blând și prelung, pentru a traversa în final firul de apă al Bobotului  Geanțurile: Bobot, Ierman, Glodului... Spre geanțul Bobotului La geanțul Bobotului Un munte pentru Dumneavoastră Geanțul Țăranului toamna Conace sub geanțul Țăranului