După vărf se află o mică platformă bună pentru popasul care precede coborârea din geanț,  obligatoriu exact pe unde am urcat. Din vârf putem să ne lăsăm câțiva metri direct spre  stînga (vest), spre valea Cernei, câutănd locuri mai ușor de străbătut. Urmărim cu atenție  creasta pentru a regăsi fagul solitar pe lângă care trece hășașul de capre (atenție, un fag  asemănător se află ceva mai sus, dar mai la stânga crestei). Ca reper suplimentar, trecerea  se află într-un punct de pe creastă în care aparent bolovanii mari au dispărut. Traversăm  creasta, coborâm puțin și ne încadrăm la dreapta pe hățaș. La un moment dat hățașul nu  mai este vizibil, noi continuăm pe aceeași direcție, zârind în curând sălașele de la baza  geanțului, spre care ne întreptăm.  Revenirea la poiana de sus a Cojocei se poate face pe  același drum, sau putem continua pe piciorul de munte  al geanțului, în direcția Vârfului lui Stan, traseu pe  care îl recomandăm pentru întoarcere. Pentru aceasta  continuăm direct pe culme, o potecuță pe mijlocul  piciorului de munte ne ghidează o perioadă, apoi se  pierde pe pășune. Nu avem nici o problemă de  orientare, deoarece menținem culmea, care urcă  pentru a deschide o panoramă și mai cuprinzătoare spre lumea geanțurilor și  depărtările zimțate din Retezat. Intrăm în pădure pe o alee lată, drum important în  trecut, dar puțin călcat în ultima perioadă. Lăsăm la stânga o bornă forestieră, și  mergem foarte lejer pe culmea lată, care se arcuiește la dreapta. După câteva  minute sosim într-o mică înșeuare cu borne forestiere, la poteca principală  marcată cu triunghi albastru care vine din Foeroaga Beletinei, potecă pe care o  urmăm la stânga-față (sud-est apoi sud). Coborâm pentru a traversa izvoarele  care formează Bobotul, continuăm cu mici urcușuri și coborâșuri, traversăm o  zonă frământată și ne odihnim pe băncuța din poiana superioară a Cojocei după  15-20 minute de la ieșirea în poteca principală, fără nici un fel de dificultate de  mers sau de orientare.  Traseul la Piatra Ursicii începe de pe DN67D, Valea Cernei la kilometrul 23. Pe  dreapta este un canton forestier, iar pe stânga după pod se află o parcare largă,  situată la 360 de metri altitudine, de la care începe descrierea traseului nostru. Din  parcare pornim spre amonte, circa 120 de metri (spre Baia De Aramă). Depășim un grup de case pe dreapta și vedem  un podeț de beton peste șanțul din dreapta al șoselei. Facem dreapta pe podeț, lăsăm o casă în stânga și, imediat după ea, în dreptul unui nuc, trecem gardul printr-o portiță, apoi începem să urcăm susținut la stânga, pe lângă gard. Depășim  casa și după circa 20 de metri poteca bine infundată în iarbă, urcă din greu spre stânga (est), ajutată de câteva  Pe creasta din geanțul Țăranului Vârful lui Stan văzut din Geanțul Țăranului Lângă geanțul Țăranului Un munte pentru Dumneavoastră